ماهی شکم پر

 650 گرم ماهی سفید به همراه مواد ترش و سبزیجات معطر